diumenge, 6 de març de 2011

Més de 10 raons per utilitzar el bloc a l’aulaUna desena de motius per usar els bloc a l'aula com a eina de comunicació i d'aprenentatge. Segur que n'hi ha més...

1. Com a eina de comunicació amb els alumnes i  famílies,
2.Per a mostrar el que fem a l’aula ja que el que fem té un valor i pot interessar als altres
3. Com a pretext per a treballar l’expressió escrita
4. Per a treballar la competencia digital: maneig i seguretat dels mitjans virtuals: Com comunicar-nos de manera segura alhora d'escriure comentaris. Treball preventiu
5. Aprendre dels altres a partir del intercanvi de coneixements que propicien els blocs. Per exemple navegant per blocs d’escoles, aules, etc
6. Per aprendre a explicitar la pròpia opinió a partir de l’argumentació en espai digitals
7.Com a espai aglutinador de materials i continguts d’aula, opinions, etc del grup
8. Com a lloc amb enllaços i recursos web que els alumnes poden utilitzar des de casa, escola 2.0
9. Per a mostrar la diversitat cultural de l’aula, treballar la interculturalitat a partir d’una (o totes) les  cultures presents a l’aula. Per mostrar al gup classe ordinari  la llengua materna i tradicions dels companys nouvingus. 
10. Per a crear feedback amb les famílies d’origen dels alumnes nouvinguts

11. Per a mantenir en contacte amb exalumnes.