dissabte, 18 de juny de 2011

Entre emocions i sentiments...

Ignasi Morgado, Pere Darder, Victòria Camps i Ferran Salmurri ens ofereixen un interessant debat entre emocions i sentiments.

El sentiment són més estables, més culturals. I aquests no estan al cor, sinó al cervell. Emoció i raó s'influencien constantment.

Segons Morgado, l'emoció és el passa el cos i sentiment allò que succeeix a la ment.

I Darder, afegirà la interdependència entre sentiment, rao i acció.

Darrera les emocions hi ha unes creences, sovint idees prèvies que fomenten unes emocions determinades. I la raó és el pal de paller per a superar les emocions (Morgado).

Em quedo amb la frase Les emocions son la sal de la vida.